Projeler

İletişim

Sağlıklı ve konforlu bir yaşam için, kentleri, endüstriyel bölgeleri, kamusal ve özel alanları; yağmur suyu, kanalizasyon, içme ve kullanım suyu, elektrik, doğal gaz, telekomünikasyon ve ulaşım ağlarıyla donatarak alt yapı hatlarını tasarlıyor ve inşa ediyoruz. .

Multi-disipliner yapımızın tek bir sorumluluk noktasından yönetilmesi alt yapı projelerinde de bütüncül bir bakışı olanaklı kılıyor. Kent ve Endüstriyel bölgelerin planlanmasına paralel yürüttüğümüz alt yapı projelerinde; ilk yatırım maliyetlerinin büyüklüğünü göz önünde bulundurarak en son teknolojik yeniliklerle, işlevsel, sağlam, erişilebilir, sürdürülebilir ve çevreye saygılı çözümler geliştiriyoruz. Bu projelerin mevzuata uygun yapılabilmesi, resmi izinlerin alınabilmesi, yerel ve uluslararası standartlara uygun tasarlanıp uygulanması bu konularda deneyimli mühendislerimiz tarafından yürütülüyor.

Hizmet alanlarımız;       

Atık Su Toplama ve Deşarj

 1. Yağmursuyu Toplama ve Deşarj, Yağmursuyu Geri Kazanımı
 2. Kullanma Suyu Temini ve Dağıtımı
 3. Peyzaj Sulama
 4. Dış Yangın Hidrantları
 5. Bina-Temel Drenajı
 6. Tesisat Galerileri
 7. Elektrik, Telekomünikasyon ve Veri Yeraltı ve Yerüstü Hatları

Deniz Deşarj Sistemleri

 1. Dere Islah ve Taşkın Projeleri             
 2. Site ve OSB İç Yolları
 3. Kavşak Tasarım
 4. Kamu Yolları
 5. İtfaiye ve Tır Manevra analizleri
 6. Açık Otopark Tasarımı