Projeler

İletişim

Projelerin uzun vadeli başarısını etkileyen çeşitli faktörleri ele almak için eksiksiz saha mühendisliği hizmetleri ve fizibilite çalışması hizmetleri sağlıyoruz. Bu süreçte kapsamlı bir maliyet-fayda analizi gözetiyor, araziyle ilgili fırsatları ve maliyetleri tartıyor müşterimizle birlikte değerlendiriyoruz. Yer seçimi danışmanlarımız, müşterilerimize projelerinin net bir şekilde anlaşılabilmesi için tam bir resmini sunmaya çalışıyorlar. Bir yer seçiminden önce özel tesis ihtiyaçlarını ve genel hedeflerini belirlerken doğrudan mal sahibiyle birlikte çalışıyoruz. Proje hedefleri açıkça anlaşıldıktan sonra, proje için uygun olan arazilerin belirlenmesiyle projenin planlama aşamasına geçiyoruz. Müşterimizin temsilcisi olarak, mevcut arazileri değerlendiriyor ve her arazi için tasarım parametrelerini ve kısıtlamalarını erkenden sunmak için üst düzey bir çalışmaya girişiyoruz. Bu süreçte seçenekleri daraltıyor, genel ihtiyaçları ve hedefleri en iyi destekleyecek mevcut arazilere odaklanıyoruz ve nihai bir karar vermek için maliyet karşılaştırması yapıyoruz. Proje öncesinde araziyle ilgili zorlu kararların alınması, daha sonraki süreçte gereksiz ve potansiyel olarak maliyetli gecikmeleri en aza indireceğinden bu çalışmaları özenle gerçekleştiriyoruz.

Fizibilite çalışması hizmetlerimiz yalnızca yeni inşaat ve yer seçimi ile sınırlı değildir. Mevcut bir tesisin olası bir iyileştirmesini yeni bir tesis inşası fikriyle karşılaştırırken, tesislerin artıları ve eksilerinin tartılmasına düzenli olarak yardımcı oluyoruz. Yer seçimi ve fizibilite hizmetlerimiz aracılığıyla projeleri daha rekabetçi, üretken, verimli ve esnek hale getirebiliyoruz.

Arazi seçme ve fizibilite çalışmalarımız müşterilerimizin projeleri için kalıcı çözümler sağlama amacı güdüyor. Ek olarak, önemli maliyet-fayda analizleri, sahadaki izin ve tasarım zorluklarının erken belirlenmesi ve çözümlenmesi gibi yararlar sağlıyor. Böylece projenin tasarım aşamasında sürprizleri azaltıyor ve inşaat sırasında değişim emirlerinin sayısını azaltmaya yardımcı olabiliyoruz.