Projeler

İletişim

İnşaat yönetimi anlayışımız, müşterilerimizin projelerini yönetirken minimum riskle maksimum değişiklik talepleri ve esneklik sunmaya, sürekli değişen pazar dinamiklerini gözeterek sektörde gerek kapsam, gerekse zaman ve maliyet açısından belirgin bir fayda sağlamaya odaklanıyor.

İnşaat yönetimi alanındaki uzmanlığımızla müşterilerimiz ve yüklenicilerle gerçek ortaklıklar kuruyor, paydaşlarımızın çıkarlarını gözeterek, bu sayede her proje için tasarım, tedarik, malzeme ve ekipman seçimlerini, devreye alma ve teslimat süreçlerini her projeye özgü gerçekleştiriyoruz.  

Bütüncül inşaat yönetimi ekiplerimiz, etkin liderlik becerileri olan yöneticilerle birlikte çalışan raporlama, tasarım, imalat, depolama, kalite, işçi sağlığı ve güvenliği konularında işleri ve sorumlulukları tanımlı mühendis ve teknikerlerden oluşmaktadır. Ekiplerimizin amacı inşaat sürecinde tüm mobilizasyona ve imalata hâkim olmaktır. 

Çok disiplinli ekibimiz üst yapı, altyapı, su ve atık su arıtma tesisleri ve daha fazlası dâhil olmak üzere çok çeşitli endüstriler ve pazarlarda inşai planlama, koordinasyon, denetim ve kontrol süreçlerini, başlangıçtan teslime dek gerçekleştirirken, Proje Yönetimi hedeflerine sadık kalır. Proje zorluklarının üstesinden gelmek ve müşterilerimize daha fazla esneklik sunmak için çevik yönetim anlayışımız ve proaktif takımlarımızla inşaatın zaman, bütçe, kapsam ve kalite hedefleri için sistematik olarak çalışıyoruz. Deneyimli saha yöneticilerimiz, mühendislerimiz ve teknikerlerimizle inşaat malzemelerinin yanlış yönetilmesinden, proje sahasının düzensizliğinden ve inşaat kusurlarından kaçınıyor, projelerimizde toplam maliyet kontrolü yapıyoruz. Sistemleri tamamlama ve devretme çözümlerimiz, tasarımdan inşaata, start-up ve performans testleri, devreye alma, nihayetinde müşteriye ya da işletmeciye teslim etmeye kadar bir projenin tüm yaşam döngüsünü kapsıyor. Performans testleriyle sistemlerin müşterinin ve tasarım mühendislerinin beklentilerine ve kullanılan standartlara göre imalat yaptığımızı belgeliyoruz. Tüm bu çalışmalarla müşterilerimizin hedeflerine mümkün olan en verimli şekilde ulaşmayı amaçlıyoruz. 

Yüksek nitelikli, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla, “önce güvenlik” kültürümüzü, inşaat sahasındaki çalışma ortamına da yansıtıyoruz. Çalışanlarımızı işçi sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli eğitiyor ve İSG prosedürlerimizi uyguluyoruz.

Kalite, önceliğimizdir. Her konunun uzmanına doğrudan erişerek, yenilikçi yaklaşımlar sergiliyor ve değer mühendisliği uyguluyoruz. Esnek yapımıza ek olarak, tasarım ve tedarik aşamalarına verdiğimiz önemle, teslim edeceğimiz yapıların ve tesislerin üzerinde tam ve özenli bir kalite kontrol hâkimiyeti sağlıyoruz.