Projeler

İletişim

BİLİCİTÜRK yerleşim bölgeleri planlaması faaliyetlerini, araziye bağlı uzamsal bir anlayışa dâhil ettiği kaynakların erişilebilirliği ve akışı üzerinden yürütüyor. Böylece yerleşim bölgelerinde alt yapı, ulaşım, çevre, sürdürülebilirlik ve insanların günlük ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bütünsel ve multidisipliner bir yaklaşımla hizmet verebiliyoruz.

Master plan, imar parsellerinin, kütlelerin, yüksekliklerin, bina ilişkilerinin, sirkülasyonun ve sokakların, öngörülebilir sonuçları tanımlamak için yeterli ayrıntıda, ancak gayrimenkul geliştiricilerin çeşitli tepkilerine izin vermek için yeterli esnekliğe sahip olmalıdır. Öte yandan kentsel tasarım, binalar ve mekanlar arasındaki ilişkilere odaklanır. Kentsel tasarım, yaşamı kolaylaştıran ağların ve fiziksel olmayan yönlerin dikkate alınmasıyla ilgilenir.

Yerleşim bölgeleri planlaması bölgeyi, kenti ve kent dışını, en genel alamda ülkeyi etkileyen bir faaliyettir. Yeni bölgeler yerleşime açıldığında, kentle kolayca bütünleşmeli ve derhal ekonomik faaliyetlere başlayabilmelidir. BİLİCİTÜRK bunu başarabilmek için planlama faaliyetleri sırasında senaryolar üretiyor ve eldeki verilerin analizlerini yaparak çözüme gidiyor. Hızla değişen teknolojiyle birlikte farklılaşan yaşamı, insanların yeni taleplerini ve yeni gereklilikleri hesaba katıyoruz. BİLİCİTÜRK tüm bunların farkındalığıyla yerleşim bölgelerine yaklaşıyor. Bu yerleşim alanlarında yaşayacak nüfusu ve gelecekteki büyüme seçeneğini de düşünerek, bölgenin esnek ve büyüyebilir planlamasına odaklanıyoruz. Bunu yaparken çevreyi koruma politikalarına uygun sürdürülebilir yerleşim bölgeleri yaratmayı gözetiyoruz.

Var olan yerleşim bölgelerinin işlevsiz kalması ya da tamamen eskimesi nedeniyle yeniden planlamasını da gerçekleştiriyoruz. Bu yerleşim yerlerindeki eskimiş alt yapıyı, su ve elektrik hizmetlerini, bunların dağıtım ağlarını yeniden ele alarak, güncel bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Çevre politikaları ve sürdürülebilirlik açısından bu tür yerleşim alanlarının kente kazandırılmasını son derece önemsiyoruz.