Projeler

İletişim

Ticari malların bir çıkış noktasından farklı dağıtım noktalarına akışı lojistiğin temelini oluşturur. Bu akışta lojistik depolar hayati önemdedir. Lojistik amaçlı depoların tasarlanması ve inşa edilmesi BİLİCİTRÜK’ ün iş hacminde önemli bir yer tutuyor.

Lojistik depolar BİLİCİTRÜK’ nın en çok çalıştığı endüstriyel yapılardan biridir. BİLİCİTRÜK lojistik depolarda  istifleme dışında haşere kontrolünden, hasarlı malların taşınmasına, güvenlik politikalarından, insan kaynakları yönetimine ve müşteri iadelerine kadar her şeyi kapsayan bir planlama ve tasarım anlayışına sahiptir. Tüm bunları hayata geçirecek olan personelin gereksinimlerini karşılayan ofisleri de hesaba katarak bütüncül ve işlevsel çözümlerle sektöre hizmet veriyoruz.

Lojistik tesislerini istiflenecek malzemelerin yüklerine ve elleçleme ekipmanının niteliklerine, taşıma ve aktarma araçlarının, işletme personelinin gereksinimlerine uygun olarak tasarlıyoruz. Lojistik tesisleri malın nerede olduğunu izleyen yüksek teknolojiler, yeniden paketleme ve kalite kontrol testleri için merkezler haline geliyor. BİLİCİTRÜK bu yeni gereklere uyumlanarak danışmanlık, tasarım, planlama ve inşaat hizmetleri veriyor.

BİLİCİTRÜK lojistik tesislerinde alan, hacim, işçilik ve verim değişkenlerini göz önünde bulunduruyor ve geleceğe dönük perspektifi de ihmal etmiyor. Uzun vadeli bir tesisi kısa vadeli bütçe ve zamanlama hedefleriyle ortaya çıkarırken dengeleri gözetiyoruz. Binayı ekonomik düşünürken, işletmesinin verimli olmasını amaçlıyor ve kolayca genişletilebilir olmasını hedefliyoruz.

BİLİCİTRÜK, endüstriye hizmet eden bu tür yapılarda uzun yıllara dayanan bir deneyimle hareket ediyor. Bu tür yapıları bütüncül, tek nokta sorumluluğuyla planlıyor, projeleri geliştiriyor, satın almaları gerçekleştirerek tesisleri inşa edip müşterilerimize teslim ediyoruz. Multidisipliner yapımızla lojistik depoların gerektirdiği karmaşık alt yapı ve enerji ihtiyaçlarını çözümlüyor yangın danışmanlığı hizmetimizle müşterilerimize güvenli lojistik tesisler sunuyoruz.