Projeler

İletişim

Bilicitürk olarak bugün inşa ettiğimiz her projeyi, geleceğe miras bıraktığımızı bilerek yaratıcı ve bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz. İster yaşam alanları, isterse de endüstriyel yapılar ve tesisler olsun, mimari açıdan ele aldığımız her projenin işlevini, insan faktörü ile birleştirmeye özen gösteriyoruz.

Bilicitürk yaratıcı mimariye kendi bünyesinde yer verdiği gibi dünyaca ünlü mimarların projelerine de detay mimari çalışmalarla giriyor. Bu amaçla yaratıcı mimarların tasarımlarını kavrayarak hem işlevleri hem de estetiği, formu koruyarak detaylar üretiyoruz.

Yüksek performanslı binalar tasarlayabilmek için arazi, form, yapı, sistemler ve malzemeler arasındaki ortak ilişkilere odaklanarak, yaratıcılığa dayalı bütünsel bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Proje yaşam döngüsünün her alanında yangın mühendisliği dâhil multi-disipliner ekiplerimizle birlikte kapsamlı bir yaklaşım sunuyoruz. Ticari, mesken, kamu ve endüstriyel binaların planlanması, programlanması ve tasarımına tek nokta sorumluluğu ile yaklaşıyor, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) yoluyla 3 boyutlu, disiplinler arası koordineli ve değer mühendisliğine tabi tutulmuş mimari tasarım ve dokümantasyonu sunuyoruz.

Hayata geçireceğimiz projelerin müşterimizin yaşam, iş ve üretim kalitesini doğrudan etkileyeceğini biliyoruz. Ticari ve konut yapılarını yalnızca fiziki bir öğe olarak değerlendirmiyoruz. Manevi ihtiyaçları ve zaman kavramını sürece dâhil etmenin gerekliliğine inanıyoruz. Bu doğrultuda öncelikli prensibimiz, projenin aşamalarında temasta bulunduğumuz tüm paydaşların (kullanıcı, işveren, diğer disiplinler, resmi kuruluşlar, vb.) ihtiyaçlarını ve taleplerini doğru bir şekilde tespit ederek süreci verimli kullanmaktır. Gelişen teknolojinin rehberliğinde yenilikçi, estetik, sürdürülebilir, işlevsel, uygulanabilir, ekonomik, çevre ve kolektife duyarlı, kaynakları doğru kullanmayı hedefleyen projeler ile bugünü ve geleceği inşa ediyoruz. Yerel ve uluslararası platformlarda yaptığımız projelerle, geniş bir çalışma yelpazesine sahip olan ekibimiz ile farklı işlevlere hizmet eden projelere imza atmayı sürdürüyoruz.

Endüstriyel binaların mimarisine işlevsel olarak yaklaşıyoruz. Üretim süreçlerini ve lojistik ihtiyaçları, kurum kültürüne de bağlı kalarak bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Endüstriyel yapıya giriş ve çıkış yolları, altyapı ihtiyaçları, kullanılacak makinelerin kapsayacağı alanlar, makinelerin ihtiyaç duyacağı enerji, yangın önlemleri, çalışanların ve yönetimin ihtiyaçları gibi pek çok kriteri bir arada değerlendiriyoruz.

Mimarlarımız projenin konsept tasarımından başlayıp nihai inşaatına kadar tüm tasarım hizmetlerini sunabiliyorlar. İleri seviyede hâkim olduğumuz 2 ve 3 boyutlu tasarım yazılımları  ve Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), proje özelinde doğru tespitler yapmamıza, maksimum performans ve minimum hata ile çalışmamıza olanak sağlıyor.