Projeler

İletişim

Yapısal Mühendislik (statik) hizmeti sağladığımız binaları, kullanım ömürleri boyunca iyi performans gösterecek şekilde, topluma ve çevreye olumlu katkı sağlama ilkesiyle tasarlıyoruz. Her projede önceliğimiz müşterilerimizin yüksek beklentilerini doğru çözümlerle karşılayan yapısal tasarımlar üretmektir. Bunu yaparken teknik olarak uygulanabilecek tüm sınırları zorluyor, mimari gereksinimleri karşılıyoruz. Dünya standartlarında uzmanlığa sahip mühendislerimiz müşterilerimizin ticari ve operasyonel hedeflerine ulaşmasını sağlarken mimarların estetik vizyonlarını gerçekleştirmelerine olanak tanıyorlar.

Güvenli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli yapılar sunmanın yanı sıra, bina kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşıladığımızdan emin olmak için müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak kavrayıp projelerimize değer katıyoruz. İlk tasarım aşamalarından itibaren verimlilik ve ekonomiye odaklanarak, projenin bütün yaşam döngüsünü dikkate alarak ilerliyoruz. Mülk değerini en üst seviyeye çıkarabilmek adına bina yapısını optimize ederken, gelecekteki ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek esnek çözümler sunuyoruz.  

20 seneyi aşkın yapısal tasarım tecrübemizle birinci sınıf mühendislik becerilerimizi, geçmişten edindiğimiz tecrübeleri birleştiriyor ve mevcut yerel ve uluslararası tasarım standartlarını uyguluyoruz. Derinlemesine bilgi birikimimizle, dünyanın herhangi bir yerinde ve en zor koşullarda dahi en iyi, en dayanıklı binalar inşa edebilmek için terzi usulü, yenilikçi mühendislik çözümleri üretiyoruz.  Projeleri büyük veya küçük diye sınıflandırmadan disiplinler arası uzmanlığımız, işbirlikçi kültürümüz ve problem çözme yetimizle ele alıyor ve tüm yapısal zorlukların üstesinden geliyoruz.

Yapı mühendislerimiz, her türden yeni ve eski binaların yenilenmesi, güçlendirilmesi veya tadilatlarının yapılması gibi konularda görev alıyorlar. Yapısal tasarımda kullanılan yapı malzemesinin her türü için kadromuzda uzmanlarımız bulunmaktadır. Betonarme, çelik, ahşap vb. bütün yapısal elemanlar ile çalışıyor ticari, konut, endüstriyel tesis, eğitim, enerji, sağlık, spor, konaklama, kongre merkezleri gibi çeşitli ve farklı binalar için yapısal tasarım üretiyoruz.  Depreme karşı yüksek, orta ve alçak binalarda sismik izolatör veya sönümleyicileri içeren özel tasarımlar gerçekleştiriyor,  güncel yönetmelik ve standartlara bağlı kalıyoruz.