Projeler

İletişim

PLANLAMA

Biliciturk, mimari, kent ve endüstriye bölge geliştirme konularında müşteri odaklı bir anlayışla gerekli rotayı çiziyor ve planlamayı gerçekleştiriyor. Proje öncesinde ve geliştirme sürecinde stratejik tavsiyeler veriyor, gerekli istişareleri yönetiyor, projenin etki değerlendirmesini yapıyor, planlama onayı için başvuruları hazırlıyoruz. Karar alma ve karar sonrası süreçlerde müşterilerimizle ortak hareket ediyoruz. Paydaş katılımı sağlıyor, raporlamaları yapıyor, itirazları ele alıyoruz.

PROJE YÖNETİMİ

Biliciturk bir gayrimenkulün yaşam döngüsündeki tüm aşamalara multi-disipliner ve tek nokta sorumluluğu anlayışıyla yaklaşarak proje yönetimi hizmeti sunuyor. Projenin ilerlemesi, riskleri ve birden fazla tasarım, imalat, inşaat işlerinin yönetimi için müşterisinin yegâne irtibat noktası oluyor. Bunu sahip olduğu bütüncül bakış açısıyla sağlayabiliyor.