Projeler

İletişim

Her proje birden fazla görevin eşzamanlı yönetimini, koordinasyonunu ve birleştirilmesini gerektirir. Proje öncesi fizibilite ve arazi seçme çalışmalarının devamında ortaya çıkan “proje yönetimi” tasarım, yasal izinler, satın alma, inşaat, test ve işletmeye alma, devir ve projenin kapatılması süreçlerini kapsar. BİLİCİTÜRK, müşterilerinin proje hedeflerine ulaşmaları için teknik ve yönetsel tüm çalışmaları, multi-disipliner ve bütüncül bir anlayışla tek nokta sorumluluğu alarak sunar. BİLİCİTÜRK, müşterilerinin organizasyonlarının bir uzantısı olarak, partnerlik anlayışıyla onlarla birlikte çalışıyor.    

BİLİCİTÜRK’ de projenin başlatılması, paydaş yönetimi, planlama, koordinasyon, zamanlama ve maliyet kontrolünden tasarım, inşaat ve devreye almaya kadar tüm faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.  

Hem kamu, hem de özel sektör müşterilerimize deneyimli mimar ve multi-disipliner mühendislerimizle ticari ve konut, endüstriyel, ağırlama ve konaklama, eğitim, sağlık, kültür-sanat, ulaşım, alt yapı, çevre, su ve atık su alanlarında hizmet verme konusunda uzmanız. 

Proje yatırım planlama aşamalarında ve yatırım stratejilerinin oluşturulmasında aşağıdaki süreçler kritik öneme sahiptir:

 • Kapsam
 • Kalite
 • İş programı
 • Bütçe
 • Kaynak
 • Riskler 

BİLİCİTÜRK olarak müşterilerimize sunduğumuz Proje Yönetimi hizmeti aşağıdaki ana başlıkları içeriyor: 

 1. Proje Planlama ve Strateji Oluşturma

Yatırım sürecinde yer alan projeler ile ilgili proje yönetim planının hazırlanması ve stratejilerinin oluşturulması sürecidir. Müşteri ile çözüm ortağı olarak yürütülen bir süreçtir.  

 1. Bütçe Hazırlanması ve Maliyet Kontrol Süreç Yönetimi

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan ihtiyaç programı ve proje çalışmalarına göre, yatırımın yaklaşık maliyetinin hesaplandığı süreçtir. İnşaat yönetimi sürecinde de bu sürecin devamı olarak, maliyet kontrol süreç yönetimi gerçekleşir.  

 1. Tasarım Yönetimi  

Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda müşteri gereksinimlerinin standartlara normlara ve yönetmeliklere uygun olarak tasarlanması sürecinin yönetilmedir. Bu süreçte doküman kontrolü, tasarım özeti, tasarımcı ihaleleri, tasarım hizmet ve danışmanlık sözleşmeleri, tasarım iş programı, gözden geçirme, doğrulama ve tasarımın geçerliliğinin sağlanması faaliyetleri gerçekleştirilir.  

 1. İhale ve Sözleşme Yönetimi 

Tasarım yönetimi ve inşaat yönetimi safhalarında yatırım ve müşteri için uygun yeterlilikte ve donanımda tedarikçi ve altyüklenicilerin belirlenmesi aşamasında kullanılacak idari dokümanların oluşturulması, teknik dokümanların incelenerek değerlendirmelerinin yapılması, aday firmaların belirlenmesi, aday firma ön yeterlilik değerlendirme formlarının hazırlanması ve değerlendirmelerin yapılması, firma seçimi ve seçilen firma ile sözleşme imzalanması ile sonlandırılan süreçlerin bütünüdür.  

 1. Değer Mühendisliği  

Tasarım sürecinin tamamlanması sonrasında inşaat faaliyetleri başlangıcı öncesinde tasarımda yer alan sistem, çözüm ve materyallerin güncel koşullara, bütçeye ve zamana bağlı değerlemesinin yapıldığı ve en uygun sistem çözümü ve materyalin doğrulandığı veya yeniden seçildiği süreci kapsar.  Bu süreçte orijinal tasarımın işlevselliğine ve görsel etkisine dokunmaksızın müşterinin bütçe ve maliyet kısıtlarının maksimumda irdelenmesi ve projeye optimum fayda sağlanması hedeflenir. 

 1. Satın alma ve Lojistik Süreç Yönetimi

Müşterinin ana yüklenici dışında malzeme, sistem tedariki sağlamak istemesi durumunda satın alma ve lojistik süreçlerinin bütçe ve iş programı doğrultusunda yürütülmesi faaliyetleridir. 

 1. Zaman Yönetimi / İş Programı Oluşturulması ve Takip Edilmesi  

Proje yönetiminin en önemli kriterlerinden biri olan zaman yönetiminde projenin/yatırımın hedeflenen süre içerisinde ve istenilen kalitede gerçekleşmesi hedeflenir. Bu amaçla master iş programı hazırlanır ve düzenli olarak takip edilir.  

 1. İnşaat Yönetimi

İhale sonucunda ana yüklenici/yüklenici seçimi sonrasında başlayan süreçtir. Bu süreçte tasarımın gerekliliklerinin planlanan zaman, kalite ve maliyet kriterleri ile standart ve yönetmeliklerin sağlanması hedeflenir. Süreç içerisinde Kalite Sistemi (Kalite Planları), İş Güvenliği, Doküman Yönetimi, Değişiklik Yönetimi, Risk Yönetimi faaliyetleri de gerçekleştirilir. 

 1. Geçici Kabul ve Kesin Kabul Süreç Yönetimi  

Projenin tamamlanması ile birlikte ilgili standart, şartname, ilgili kalite planları ve yönetmeliklere uyguluğunun kontrolü gerçekleşir. Projenin son kullanıcıya teslim aşamasında eksiksiz ve kusursuz teslim edilmesi hedeflenir ve sağlanır. Kesin kabul aşamasına kadar olan süreçte ise gizli ayıplara karşı garanti şartları gerçekleşir. 

 1. Uyuşmazlık Yönetimi  

Müşteri ile yüklenici/altyüklenici arasında oluşan uyuşmazlıkların çözümünde durum tespiti, teknik analiz ve değerlendirmenin yapılması ve raporlanması hizmetleri gerçekleştirilir.  

 1. Danışmanlık Hizmetleri

Bu süreçte proje yönetimi ile birlikte veya sadece danışmanlık olmak üzere çeşitli uzmanlık alanlarında tasarıma veya uygulamaya yön vermek amaçlı danışmanlık hizmetleri gerçekleştirilir. Mevcut yatırım veya projelerin fizibilite çalışmalarının analizi amacıyla, teknik değerlendirme ve raporlama hizmetleri de gerçekleştirilir.