Projeler

İletişim

Üretim ve imalat tesislerinde kullanılacak olan makinelerin büyüklükleri, yapıların yüksekliği ve genişliğinin belirlenmesinde etkili olur. Ayrıca, çalışanlara ergonomik bir ortam sunmak da önemlidir. Bu tesislerin enerji, aydınlatma, ısıtma-soğutma, temiz hava, su ve atık su gereksinimleri özel yaklaşımlar ve hesaplamalar gerektirir. BİLİCİTÜRK bu tür tesislerin hayata geçirilmesinde uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip olarak, her projenin gereklerine bir terzi gibi yaklaşarak çözümler üretiyor.

Üretim ve imalat tesisleri, her projede farklı proseslerin olduğu ve farklı bütüncül çözümler gerektiren karmaşık projelerdir. Üretim ve imalattaki proseslerden çıkan atık emisyonlar ve kirli sular çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılmalı, filtre edilmeli ve daha sonra doğaya bırakılmalıdır. BİLİCİTÜRK bünyesinde bulunan çevre mühendisleriyle bu konulara uygun çözümler geliştiriyor.

Bu tesislerin mimarisi hem ekipman, hem de çalışanlar açısından optimum ya da en iyi çözümleri gerektirir. Bu binaların idari işler ve yönetim kadrosuyla da entegre olması gereklidir. Ayrıca operasyonun kontrolü, güvenlik, depolama gibi faktörler hesaba katılmalıdır. BİLİCİTÜRK ’ün multi-disipliner kadrosu, pek çok farklı bileşenden oluşan bu karmaşık konularda, müşterileri için en uygun çözümleri üretmeye yetkindir.

Girdiğimiz yeni tip üretim çağında, malların tasarımı ve imalatındaki değişim tek bir eğilimin sonucu değil, çok çeşitli karmaşık ve birbirine bağlı faktörler tarafından yönlendiriliyor. Bu etkiler, dijital teknolojiler ve otomasyondaki gelişmelerden iklim değişikliği ve pazar taleplerine kadar uzanıyor. Sonuç olarak daha hızlı, açık, ortak çalışmaya müsait ve yeni gereksinimlere yanıt veren tasarım ve yenilikçi yaklaşımlar bu alandaki faaliyetlerimizi belirliyor. BİLİCİTÜRK güncel olanı, geleceğe dönük olanı tasarlamak ve inşa etmek için tüm uzmanlarıyla koordineli olarak bu projelere hizmet veriyor. Değişimler fabrikaların planlanma, inşa edilme ve işletilme biçimlerini değiştirdiği için, yenilikçi çözümlere yöneliyoruz. Bu tesisleri daha esnek ve gelecek teknolojilere uyarlanabilir halde planlıyor ve tasarlıyoruz.  Binalar ve imalat süreçleri arasında daha iyi entegrasyon sağlamaya çalışıyor,  ekonomik ve çevresel değişimlere karşı daha dirençli olmalarına dikkat ediyoruz. Geleceğin fabrikaları, giderek daha elektronik ve robotik olacağından, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları için farklı yaklaşımları ele alıyoruz. Bunları yaparken daha yüksek malzeme ve enerji verimliliğini gözetiyoruz.